środa, 25 maja 2016

Stawianie plotki z plastiku na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie zada zezwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz szczególnych wypadków.

Konstrukcja sztachety z PCV na plot i bramkę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Ogrodzenia PVC na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie przekraczające wielkości 2,2 m budowane pośrodku dwoma ościennymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plotki plastykowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu winno określać gatunek ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu a także zaplanowany termin startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dodać oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz o ile jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji ploty z PCV na plot i furtę ogrodzeniowa zadane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy zamierzane balustrady z plastyku na plot i bramkę ze sztachet jest nieprawidłowe z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji jak projektowane plotki plastikowe na plot i furtę ze sztachetekprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Brak zaczęcia robót przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci postawienia ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz